ESL Vietnamese

Tiếng Anh Cho Người Việt Nam

Product Features

Learn ESL Vietnamese through conversations

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Unit 1: Kiến thức cơ bản

Chapter 1 - Xin chào, Cảm ơn và Tạm biệt

Conversations Goals

 • Bắt chuyện với người lạ
 • Cảm ơn
 • Chào hỏi
 • Tạm biệt

Grammar Goals

 • Giới thiệu mạo từ
 • Giới thiệu tính từ
 • Giới thiệu đại từ nhân xưng
 • Giới thiệu động từ to Be trong câu hỏi và câu khẳng định
 • Giới thiệu động từ to Have

Chapter 2 - Tôi Không Nói Giỏi Tiếng Anh

Conversations Goals

 • Giải thích bạn mới học tiếng Anh
 • Hỏi/Trả lời ai đó đến từ đâu
 • Thu hút sự chú ý của ai
 • Tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi đối thoại

Grammar Goals

 • Các thành ngữ sử dụng That’s…
 • Cách tạo câu hỏi trong thời hiện tại đơn giản
 • Cách tạo câu phủ định trong thời hiện tại đơn giản
 • Giới thiệu các câu hỏi bắt đầu bằng Wh-

Chapter 3 - Rất vui được gặp bạn

Conversations Goals

 • Giới thiệu bản thân và người khác
 • Hỏi tên ai và học về tên gọi của người Mỹ
 • Nói về nghề nghiệp và nói bạn không phải ai hay cái gì
 • Đáp lại lời giới thiệu
 • Đổi chủ đề khi nói chuyện bằng cách sử dụng So

Grammar Goals

 • Giới thiệu tính từ sở hữu My , Your
 • Luyện tập thêm với câu hỏi bắt đầu bằng Wh
 • Sử dụng mạo từ a và an khi nói về nghề nghiệp
 • Sử dụng This is… để giới thiệu ai đó
 • Đại từ nhân xưng: He , She , đại từ đối cách You

Chapter 4 - Tôi bắt đầu công việc mới vào thứ Hai

Conversations Goals

 • Hiểu khái niệm thời gian ở Mỹ
 • Hỏi giờ và báo giờ
 • Nói về ngày tháng và các ngày trong tuần

Grammar Goals

 • Luyện tập thêm với thì hiện tại đơn giản
 • Số và giới từ dùng cho giờ và ngày tháng
 • Thứ tự và sự phù hợp giữa các từ trong cụm danh từ
 • Đại từ chủ ngữ số nhiều: We và They

Chapter 5 - Cửa hàng tạp hóa ở đâu?

Conversations Goals

 • Hỏi và chỉ đường
 • Làm quen với hệ thống giao thông ở Mỹ
 • Nhận biết những nơi quan trọng quanh thành phố
 • Nhờ giúp tìm địa điểm và xem bản đồ
 • Truyền đạt về những gì bạn cần

Grammar Goals

 • Giới thiệu về danh từ số nhiều
 • Giới thiệu về There is
 • Giới từ dùng cho địa điểm
 • Luyện tập thêm về câu mệnh lệnh
 • Some dùng với danh từ đếm được và không đếm được

Chapter 6 - Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng

Conversations Goals

 • Chỉ dẫn ai làm gì một cách lịch sự
 • Diễn đạt/hỏi mục đích của ai đó một cách lịch sự
 • Sử dụng đôla Mỹ
 • Thương lượng những giao dịch cơ bản ở ngân hàng
 • Đếm đến 1000

Grammar Goals

 • Hiểu thì tương lai cơ bản sử dụng Will
 • Sử dụng từ nghi vấn chỉ số lượng How much?
 • Sử dụng I’d like to . . . để diễn đạt mục đích

Chapter 7 - Tôi cần giúp đỡ

Conversations Goals

 • Hiểu các dịch vụ khẩn cấp ở Mỹ
 • Hỏi/nói ai đó đang gặp khó khăn gì
 • Nhận/từ chối sự giúp đỡ của ai
 • Nhờ ai giúp và đề nghị được giúp
 • Thảo luận các vấn đề sức khỏe

Grammar Goals

 • Các từ hạn định Very và Kind Of
 • Cách thêm -s để tạo động từ ở ngôi thứ ba số ít
 • Phủ định ngôi thứ ba thời hiện tại đơn giản
 • Đại từ nhân xưng Me
 • Động từ tình thái Can

Chapter 8 - Các bạn có đang tuyển người không?

Conversations Goals

 • Hiểu thêm về việc làm và quá trình tuyển người ở Mỹ
 • Hỏi người ở các nơi làm việc xem họ có đang tuyển người không
 • Mô tả lý lịch làm việc của bạn
 • Trả lời quảng cáo trên báo hoặc mạng

Grammar Goals

 • Giới thiệu các động từ quá khứ thường gặp
 • Giới thiệu các động từ thì hiện tại tiếp diễn
 • Luyện tập với There Are
 • Sử dụng You ở ngôi thứ hai số nhiều

Chapter 9 - Tìm nhà hoặc mua ô tô

Conversations Goals

 • Hỏi các chi tiết của một sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Hỏi về xe cộ/nhà cửa sẵn có
 • Thương lượng khi mua/thuê nhà/xe
 • Xin thử một sản phẩm hoặc dịch vụ

Grammar Goals

 • Bày tỏ mong muốn làm gì với to look to
 • Hỏi về số lượng với How much? và How many?
 • Sử dụng cách diễn đạt Do you mind? và Let me
 • Sử dụng cách diễn đạt either/or
 • Sử dụng từ any để hỏi xem thứ gì đó có không

Chapter 10 - Từ này nghĩa là gì?

Conversations Goals

 • Giải thích các đồ vật được sử dụng làm gì
 • Hỏi tên / ý nghĩa của các đồ vật
 • Mô tả các thứ xung quanh bạn
 • Nhờ ai giúp làm việc gì
 • Yều cầu người khác nói chậm hoặc nhắc lại điều gì

Grammar Goals

 • Giới thiệu về mệnh đề quan hệ và câu hỏi gián tiếp
 • Giới thiệu về thể bị động
 • Đại từ chỉ định This và That
 • Động từ nguyên thể không có “to” và động từ nguyên thể chỉ mục đích
 • Động từ tình thái Could

Start Learning ESL Vietnamese

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information on how these cookies work please see our ‘Cookies page’.

Skip to content