ESL Turkish

Türkçe Konuşanlar için İngilizce

Product Features

Learn ESL Turkish through conversations

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Unit 1: Temel Bilgiler

Chapter 1 - Merhaba, Teşekkürler, Güle Güle

Conversations Goals

 • Selam Vermek
 • Teşekkür Etmek
 • Vedalaşmak
 • Yabancılarla Sohbet Etmek

Grammar Goals

 • Artikellere Giriş
 • Kişi Zamirlerine Giriş
 • Sıfatlara Giriş
 • Sorularda ve Olumlu Cümlelerde to Be Fiilinin Kullanımı
 • To Have Fiiline Giriş

Chapter 2 - İyi Derecede İngilizce Bilmiyorum

Conversations Goals

 • Bir Dili Konuştuğunuzu Söylemek / Sormak
 • Bir Konuya İlgi Göstermek ve Şaşkınlık İfade Etmek
 • Birisine Nereli Olduğunu Sormak / Söylemek
 • Soru Sormak veya Konuşmak için Birisinin Dikkatini Çekmek
 • Yeni İngilizce Öğrenmeye Başladığınızı Söylemek

Grammar Goals

 • Geniş Zamanda Olumsuzluk
 • Geniş Zamanda Sorular
 • Soru Kelimeleriyle Oluşturulan Sorulara Giriş
 • That’s… ile Başlayan İfadeler

Chapter 3 - Tanıştığımıza Memnun Oldum

Conversations Goals

 • Birine İsmini Sorma ve Amerikan İsimleri Hakkında Bilgi Edinme
 • Kendinizi ve Başkalarını Tanıtma
 • Meslekler Hakkında Konuşma
 • Tanıştırılmaya Karşılık Verme
 • So Kullanarak Sohbet Konusunu Değiştirme

Grammar Goals

 • İyelik Sıfatlarına Giriş: My , Your
 • Kişi Zamirleri: I , He , She , Akuzatif You
 • Mesleklerden Bahsederken a ve an Kullanımı
 • Wh- Soruları
 • This is… Kullanarak İnsanları Tanıştırma

Chapter 4 - Yeni İşime Pazartesi Günü Başlıyorum

Conversations Goals

 • Amerika’daki Zaman Kavramını Anlamak
 • Tarih ve Haftanın Günleri Hakkında Konuşmak
 • Zamanı Sormak ve Söylemek

Grammar Goals

 • Çoğul Özne Zamirleri: We ve They
 • Geniş Zamanı Pekiştirme
 • İsim Cümlelerinde Kelime Sıralaması ve Uyumu
 • Saat ve Tarihlerde Kullanılan Sayı ve Edatlar

Chapter 5 - Market Nerede?

Conversations Goals

 • Adres Sormak/Anlatmak
 • Amerika’daki Ulaşım Sistemlerini Tanımak
 • İhtiyacınızı İfade Etmek
 • Şehirdeki Önemli Yerleri Tanımak
 • Yer Bulurken ve Harita Okurken Yardım İstemek

Grammar Goals

 • Emir Cümlelerine Giriş
 • Sayılabilir ve Sayılamaz İsimlerle Some Kullanımı
 • Tariflerde Then ve It’ll be Yapılarının Kullanımı
 • Yer Edatları
 • There is ve There are Yapılarına Giriş

Chapter 6 - Bir Banka Hesabı Açtırmak İstiyorum

Conversations Goals

 • 1.000’e Kadar Saymak
 • Amerikan Para Birimini Kullanmak
 • Basit Banka İşlemleri Yapmak
 • Kibarca Birisinden Bir Şey Yapmasını İstemek
 • Kibarca Niyet İfade Etmek/Birisine Niyetini Sormak

Grammar Goals

 • Basit Gelecek Zamanı Anlamak: Will
 • Çoğul Yapılara Giriş
 • Emir Cümlelerini Pekiştirmek
 • How much? Kullanarak Miktar Sormak
 • Would like Yapısına Giriş

Chapter 7 - Yardıma İhtiyacım Var

Conversations Goals

 • Amerika’daki Acil Servisleri Anlamak
 • Birisinin Ne Sorunu Olduğunu Sormak/Anlatmak
 • Birisinin Yardımını Kabul/Reddetmek
 • Sağlık Problemleri Hakkında Konuşmak
 • Yardım İstemek ve Teklif Etmek

Grammar Goals

 • Geniş Zamanda Üçüncü Tekil Şahıs Çekimi
 • Geniş Zamanda Üçüncü Tekil Şahıs için Olumsuzluk
 • Kişi Zamiri Me
 • Can Yardımcı Fiili
 • Very ve Kind Of Pekiştirme Sıfatları

Chapter 8 - Eleman Arıyor Musunuz?

Conversations Goals

 • Amerika’daki İşleri ve İşe Alımları Daha İyi Anlamak
 • Gazete veya Web Sitesi İlanını Cevaplamak
 • İş Geçmişinizi Anlatmak
 • İş Yerlerine Eleman Arayıp Aramadıklarını Sormak

Grammar Goals

 • 2. Çoğul Şahıs Olarak You
 • Geçmiş Zaman Fiillerine Giriş
 • Şimdiki Zaman Fiilerine Giriş
 • There Are Yapısını Pekiştirmek

Chapter 9 - Bir Daire ya da Araç Bulmak

Conversations Goals

 • Araç/Daire Kiralarken/Satın Alırken Fiyat ve Özellikler Hakkında Görüşmek
 • Araçlar/Daireler Hakkında Soru Sormak/Tercih Belirtmek
 • Bir Ürün ya da Hizmet Hakkında Bilgi İstemek/Vermek
 • Bir Ürün ya da Hizmeti Denemek İstemek

Grammar Goals

 • Do you mind? ve Let me İfadelerini Kullanmak
 • How many? ve Any İfadelerini Kullanmak
 • It’s… Yapısını Pekiştirmek
 • To look to ile İstek, Either/or ile Tercih Belirtmek
 • What size? ile Büyüklük Sormak

Chapter 10 - Bu Kelime Ne Anlama Geliyor?

Conversations Goals

 • Bir Şeylerin Anlamını / İsmini Sormak
 • Bir Şeylerin Ne İçin Kullanıldığını Anlatmak
 • Birisinden Bir İş Yaparken Yardım İstemek
 • Birisinden Yavaş Konuşmasını ya da Tekrar Etmesini Rica Etmek
 • Çevrenizdeki Şeyleri Tasvir Etmek

Grammar Goals

 • Edilgen Yapılara Giriş
 • İşaret Zamirleri This ve That
 • Mastar Ekleri ve Amaç Bildiren Mastarlar
 • Sıfat Cümlecikleri ve Dolaylı Sorulara Giriş
 • Could Yardımcı Fiili

Start Learning ESL Turkish

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information on how these cookies work please see our ‘Cookies page’.

Skip to content