ESL Somali

Ingiriisi loogu talagalay kuwa Soomaali ku hadla

Product Features

Learn ESL Somali through conversations

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Unit 1: Qeyb 1

Chapter 1 - Salaan, Shugri, iyo Nabad Gelyo

Conversations Goals

 • Muuji Mahdi
 • Nabad Galyo Dheh
 • Salaan Dadka
 • Salaan Qof Qariib Kugu Ah

Grammar Goals

 • Hordhac Falka Ah To have
 • Hordhac Magacuyaal
 • Hordhac Tilmaamo
 • Hordhaca Erayadii ka hor Yimada Eray oo Lagu Tilmaamo Hadday Tahay Shay Gaar Ah
 • Hordhaca Falka Ah To be Ku Jira Su’aalo Iyo Jawaabo

Chapter 2 - Anigu Ingriisiga Si Fiican Uguma Hadlo

Conversations Goals

 • Tus yaab iyo xiisaha sheekaysi
 • Waxaad dhahdaa / weydii haddii aad ku hadasho luqad
 • Weydii halka qof ka imid

Grammar Goals

 • Abuur Diidmadan ee fudud Fal
 • Abuur su’aalo in la joogo fudud kacsan
 • Baro tibaaxo leh That’s…
 • La soo bandhigay in Wh-Su’aalo

Chapter 3 - Barasho Wanaagsan

Conversations Goals

 • Isticmaal So Sida a oo Beddeshid Mawduucada Sheekada
 • Jawaab Isbarasho
 • Ka Hadal Shaqooyinka iyo Dheh Ma Tihid Qofka ama Waxaa laga Hadlayo
 • Kaliga iyo Qof Kale is Barid
 • Weydii Qof Magacooda iyo Baro Magacyada Maraykanka

Grammar Goals

 • Baro Magac u Yaal: He , She , iyo You
 • Hordhac My , Your oo ah Erayo loo Isticmaalo Tilmaamo
 • Isticmaal a iyo an Marka ka Hadlaysid Shaqooyinka
 • Isticmaal This is… ina Dad is Barid
 • Si Tababar Su’aalda ku Bilaaba Wh-

Chapter 4 - Shaqada Cusub Isniinta ayaan Bilaabayaa

Conversations Goals

 • Fahan Fikradda Wakhti Maraykanka
 • Ka Hadal Taariikhda iyo Maalmaha Usbuuca
 • Weydii oo Sheeg Waqtiiga

Grammar Goals

 • Baro Yaalka Jamac : We , iyo They
 • Fahan Sidee Erayado Losi iyo Sida lo Jeebiyo
 • Isticmaal Lambaro iyo Meleeye ina Tilmaamtid Wakhtiga iyo Taarikhda
 • Si Tabar Fal Fudud

Chapter 5 - Away Dukaanka Raashiinka?

Conversations Goals

 • Aqoo Nidaamka Gaadiidka ee USA
 • Aqoonso Meelayasha Muhiimka Magaalada
 • Hel Caawimo ina Heshid Meelayaal iyo Akhriska Khariidad
 • Sheeg Waxaad u Baahan Tahay
 • Weydiiso iyo Sii Tilmaamo

Grammar Goals

 • Baro kalmadda la hormariyo magacuyaalka Meelaha
 • Eryga Then Marka ka Hadleysid Isku Xigxiga Amar
 • Hordhaca There is
 • Ku Tabbarro falalka amarka bixiya
 • Some Marka ka Hadleysid wax la Tirin Karo

Chapter 6 - Anigu Waxaan Jecelahay Inaan Furto Akoon Bangi

Conversations Goals

 • Hab-socod Aasaasi Ah Bangiga Ka Sameyso
 • Ilaa 1,000 xisaabso
 • Si Edeb Leh Qof Ka Codso Inay Wax Ku Qabtaan
 • Si Edeb Leh Qofka u Waydiiso inuu Wax kuu Sameeyo
 • Si Edeb Leh/ Qof U sheeg Ujeeddo

Grammar Goals

 • Dhis Jamac Asaasi Ah
 • Garo Si Loo Isticmaalo Falalka Aasaasiga Ah Ee Mustaqbalka Sida Will
 • Isticmaal Su’aasha Wax Lagu Qiyaaso How much?
 • Isticmaal I’d like to… Si Aad U Muujiso Ujeeddo

Chapter 7 - Aniga Waxaan U Baahanahay Caawinaad

Conversations Goals

 • Garo Adeegyada Deg-degga ee Dalka Maraykanka
 • Ka Hadal Dhibaato Caafimaad
 • Ogolow/Diid Qof Caawintooda
 • Weydii iyo Bixi Caawinaad
 • Weydii/U sheeg Dhibaatada U Qof Ku Jiro

Grammar Goals

 • Baro Joogtaynta Falka Xaadirka ee Dafiraadka Iyo Shakhsiga Saddaxaad
 • Baro Magac-u-yaalka Shakhsiyadeed Me
 • Dhis Shakhsi Saddaxaad oo Naxwe Ahaan Kali ah -s
 • Isticmaal Fal-damaca Can
 • Isticmaal Sifoyinka Very iyo Kind Of

Chapter 8 - Miyaad Shaqaale Qoreysaa?

Conversations Goals

 • Ganacsatada Waydiiso Haddii Shaqaale ay Qorayaan
 • Garashada Wax Ka Badan Khuseeya Shaqaalaynta Dalka Maraykanka
 • Ka Jawaabidda Xayeesin Ku Qoran Wargeys ama Bogga Internetka
 • Sharaxaad Ka Bixinta Taariikhdaada Shaqo

Grammar Goals

 • Dhisidda Falalka Horu-kaca Ah Iyo Kuwa Xaadirka
 • Isticmaal Falal Caadi Ah Ee Lagu Sharraxo Dhacdo Waqti Horey Dhacey
 • Isticmaal You markii Lagu Tilmaamaayo ‘Idinka’
 • Tabbabar ku Samey Ereyga There Are

Chapter 9 - Raadinta Baabuur Ama Guri

Conversations Goals

 • Gorgortan iibinta/kireysiga baabuur/guri
 • Weydii inaad tijaabiso badeeco ama adeeg
 • Weydii wax ku saabsan baabuurta/guryaha la heli karo
 • Weydii wax ku saabsan badeeco ama adeeg

Grammar Goals

 • Isticmaal ereyga any si aad u weydiiso in wax jiro
 • Isticmaal ereyoyinka Do you mind? iyo Let me
 • Isticmaal ereyoyinka either/or
 • Sheeg inaad rabtid inaad wax sameyso adigoo isticmaalayo to look to
 • Weydii wax ku saabsan tiro How much? iyo How many?

Chapter 10 - Waa Maxay Macnaha Ereygan?

Conversations Goals

 • Ka Codso Qofka Inuu Tartiibsado ama Mar Kale Ku Celiyo Wax
 • Micnay Waxa Alaabta Loo Isticmaalo
 • Qof Weydii Inuu Kugu Caawiyo Wax-qabad
 • Tilmaan Waxyaabaha Kugu Heeraaro
 • Weydii Macanaha /Magaca Waxyaabaha

Grammar Goals

 • Aqoonso Sida Loo Isticmaalo Layeele Tilmaan
 • Baro Hadlaaweyaasha iyo Hadlaaweyaasha Ujeeddo
 • Dhis Magac U Yaal Tilmaameed iyo Su’aalo Aan Toos Eheen
 • Isticmaal Fal-damaca Could
 • Isticmaal Magac-uyaal Wax Muujiya This iyo That

Start Learning ESL Somali

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information on how these cookies work please see our ‘Cookies page’.

Skip to content