ESL Polish

Angielski Dla Polaków

Product Features

Learn ESL Polish through conversations

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Unit 1: Podstawy

Chapter 1 - Powitania, podziękowania i pożegnania

Conversations Goals

 • Krótka Rozmowa z Nieznajomym
 • Podziękowania
 • Powitania
 • Pożegnania

Grammar Goals

 • Czasownik to Be w Pytaniach i Zdaniach Twierdzących
 • Wprowadzenie do Czasownika to Have
 • Wprowadzenie do Przedimków
 • Wprowadzenie do Przymiotników
 • Wprowadzenie do Zaimków Osobowych

Chapter 2 - Nie mówię dobrze po angielsku

Conversations Goals

 • Okaż zdziwienie i zainteresowanie rozmową
 • Wyjaśnij, że nie znasz języka angielskiego
 • Zapytaj / powiedz skąd pochodzisz
 • Zapytaj / powiedz, że mówisz w danym języku
 • Zwróć na siebie uwagę

Grammar Goals

 • Formułowanie pytań w czasie teraźniejszym prostym
 • Odpowiedzi przeczące w czasie teraźniejszym prostym
 • Pytania rozpoczynające się od Wh….
 • Wyrażenia rozpoczynające się od That’s…

Chapter 3 - Miło mi cię poznać

Conversations Goals

 • Odpowiedz poznając nowe osoby
 • Przedstaw się i zapoznaj inne osoby
 • Przejdź do innego tematu rozmowy za pomocą So
 • Rozmawiaj o zawodzie, powiedz, że nie pracujesz w jakimś zawodzie
 • Zapytaj o imię i poznaj amerykańskie imiona

Grammar Goals

 • Ćwiczenie tworzenia pytań ze słowami pytającymi Wh-
 • Przedstawianie za pomocą wyrażenia This is…
 • Stosowanie przedimków a and an z nazwami zawodów
 • Wprowadzenie do zaimków dzierżawczych My , Your
 • Zaimki osobowe: He , She , You w bierniku

Chapter 4 - Zaczynam nową pracę w poniedziałek

Conversations Goals

 • Podaj datę, wymień dni tygodnia
 • Zapoznaj się z pojęciem czasu w USA
 • Zapytaj i powiedz która jest godzina

Grammar Goals

 • Dalsze ćwiczenia w czasie teraźniejszym prostym
 • Liczebniki oraz przyimki w kontekście daty i czasu
 • Szyk wyrazów i związek zgody w grupach rzeczownikowych
 • Zaimki osobowe w liczbie mnogiej w funkcji podmiotu: We i They

Chapter 5 - Gdzie jest supermarket?

Conversations Goals

 • Opisz swoje potrzeby
 • Zapytaj o drogę i udziel wskazówek
 • Zasięgnij pomocy w znalezienu miejsc i odczytaniu mapy
 • Znajdź określenia na istotne miejsca w mieście

Grammar Goals

 • Przedimek nieokreślony a i an
 • Wprowadzenie do trybu rozkazującego
 • Wyraz Then w wyrażaniu poleceń lub opisie zdarzeń
 • Some wraz z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi
 • There is i There are z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej

Chapter 6 - Chciałabym otworzyć konto bankowe

Conversations Goals

 • Policz do 1000
 • Posłuż się amerykańską walutą
 • Uprzejmie zleć komuś wykonanie danej czynności
 • Wykonaj podstawowe transakcje bankowe
 • Wyraź lub zapytaj uprzejmie o czyjeś zamiary

Grammar Goals

 • Konstrukcja zdań z użyciem czasownika modalnego would
 • Poznaj czas przyszły prosty z użyciem will
 • Użyj pytajnika how much? w odniesieniu do Ilości
 • Więcej na temat rzeczowników w liczbie mnogiej i pojedynczej

Chapter 7 - Potrzebuję pomocy

Conversations Goals

 • Opowiedz o problemach zdrowotnych
 • Przyjmij / odmów przyjęcia pomocy
 • Zaoferuj pomoc lub poproś o pomoc
 • Zapoznaj się ze słóżbami ratowniczymi w USA
 • Zapytaj w czym jest problem / opowiedz o swoich problemach

Grammar Goals

 • Czasownik modalny can
 • Formułowanie zdań i pytań w trzeciej osobie LP w czasie teraźniejszym prostym
 • Końcówka -s w czasownikach w trzeciej osobie LP w czasie teraźniejszym prostym
 • Zaimek osobowy me
 • Zastosowanie słów very i kind of

Chapter 8 - Czy oferujecie zatrudnienie?

Conversations Goals

 • Odpowiedz na ogłoszenie prasowe lub ze strony internetowej
 • Opisz swoje doświadczenie zawodowe
 • Zapoznaj się z poszukiwaniem pracy w Stanach Zjednoczonych
 • Zapytaj o wolne miejsca pracy w placówkach handlowych i usługowych

Grammar Goals

 • Ćwiczenia konstrukcji there are
 • Użycie you w drugiej osobie liczby mnogiej
 • Wprowadzenie do czasowników w czasie teraźniejszym ciągłym
 • Wprowadzenie do podstawowych czasowników w czasie przeszłym

Chapter 9 - Poszukiwanie mieszkania lub samochodu

Conversations Goals

 • Negocjuj warunki wynajmu/zakupu pojazdu lub mieszkania
 • Wyraź zainteresowanie zakupem produktu lub mieszkania
 • Zapytaj o możliwość wypróbowania produktu lub usługi
 • Zapytaj o możliwość zakupu lub wynajmu pojazdu lub mieszkania
 • Zapytaj o szczegóły danego produktu lub usługi

Grammar Goals

 • Zapytaj o ilość za pomocą How much? oraz How many?
 • Zapytaj o istnienie czegoś, za pomocą słowa any
 • Zastosuj wyrażenia Do you mind? oraz Let me
 • Zastosuj wyrażenia to look to oraz to look for
 • Zastosuj wyrażenie either/or

Chapter 10 - Co znaczy to słowo?

Conversations Goals

 • Opisz przedmioty wokół siebie
 • Poproś o mówienie wolniej lub o powtórzenie
 • Poproś o pomoc w wykonaniu zadania
 • Wytłumacz do czego służą rzeczy
 • Zapytaj o znaczenie/ nazwy przedmiotów

Grammar Goals

 • Bezokolicznik w formie podstawowej i bezokolicznik celu
 • Czasownik modalny Could
 • Wprowadzenie do strony biernej
 • Wprowadzenie do zdania podrzędnego oraz pytań zależnych
 • Zaimek wskazujący This i That

Start Learning ESL Polish

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

Necessary cookies

Necessary cookies enable core functionality such as security, network management, and accessibility. You may disable these by changing your browser settings, but this may affect how the website functions.

Analytics cookies

We’d like to set Google Analytics cookies to help us improve our website by collecting and reporting information on how you use it. The cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information on how these cookies work please see our ‘Cookies page’.

Skip to content