English for Somali speakers

Ingiriisi loogu talagalay kuwa Soomaali ku hadla

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Get Started

Learn Through Conversations

Qeyb 1

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • Salaan, Shugri, iyo Nabad Gelyo
  close

  Qeyb 1

  Salaan, Shugri, iyo Nabad Gelyo

  • Muuji Mahdi
  • Nabad Galyo Dheh
  • Salaan Dadka
  • Salaan Qof Qariib Kugu Ah
  • Hordhac Falka Ah To have
  • Hordhac Magacuyaal
  • Hordhac Tilmaamo
  • Hordhaca Erayadii ka hor Yimada Eray oo Lagu Tilmaamo Hadday Tahay Shay Gaar Ah
  • Hordhaca Falka Ah To be Ku Jira Su'aalo Iyo Jawaabo
 • Anigu Ingriisiga Si Fiican Uguma Hadlo
  close

  Qeyb 1

  Anigu Ingriisiga Si Fiican Uguma Hadlo

  • Tus yaab iyo xiisaha sheekaysi
  • Waxaad dhahdaa / weydii haddii aad ku hadasho luqad
  • Weydii halka qof ka imid
  • Abuur Diidmadan ee fudud Fal
  • Abuur su'aalo in la joogo fudud kacsan
  • Baro tibaaxo leh That’s…
  • La soo bandhigay in Wh-Su'aalo
 • Barasho Wanaagsan
  close

  Qeyb 1

  Barasho Wanaagsan

  • Isticmaal So Sida a oo Beddeshid Mawduucada Sheekada
  • Jawaab Isbarasho
  • Ka Hadal Shaqooyinka iyo Dheh Ma Tihid Qofka ama Waxaa laga Hadlayo
  • Kaliga iyo Qof Kale is Barid
  • Weydii Qof Magacooda iyo Baro Magacyada Maraykanka
  • Baro Magac u Yaal: He , She , iyo You
  • Hordhac My , Your oo ah Erayo loo Isticmaalo Tilmaamo
  • Isticmaal a iyo an Marka ka Hadlaysid Shaqooyinka
  • Isticmaal This is... ina Dad is Barid
  • Si Tababar Su'aalda ku Bilaaba Wh-
 • Shaqada Cusub Isniinta ayaan Bilaabayaa
  close

  Qeyb 1

  Shaqada Cusub Isniinta ayaan Bilaabayaa

  • Fahan Fikradda Wakhti Maraykanka
  • Ka Hadal Taariikhda iyo Maalmaha Usbuuca
  • Weydii oo Sheeg Waqtiiga
  • Baro Yaalka Jamac : We , iyo They
  • Fahan Sidee Erayado Losi iyo Sida lo Jeebiyo
  • Isticmaal Lambaro iyo Meleeye ina Tilmaamtid Wakhtiga iyo Taarikhda
  • Si Tabar Fal Fudud
 • Away Dukaanka Raashiinka?
  close

  Qeyb 1

  Away Dukaanka Raashiinka?

  • Aqoo Nidaamka Gaadiidka ee USA
  • Aqoonso Meelayasha Muhiimka Magaalada
  • Hel Caawimo ina Heshid Meelayaal iyo Akhriska Khariidad
  • Sheeg Waxaad u Baahan Tahay
  • Weydiiso iyo Sii Tilmaamo
  • Baro kalmadda la hormariyo magacuyaalka Meelaha
  • Eryga Then Marka ka Hadleysid Isku Xigxiga Amar
  • Hordhaca There is
  • Ku Tabbarro falalka amarka bixiya
  • Some Marka ka Hadleysid wax la Tirin Karo
 • Anigu Waxaan Jecelahay Inaan Furto Akoon Bangi
  close

  Qeyb 1

  Anigu Waxaan Jecelahay Inaan Furto Akoon Bangi

  • Hab-socod Aasaasi Ah Bangiga Ka Sameyso
  • Ilaa 1,000 xisaabso
  • Si Edeb Leh Qof Ka Codso Inay Wax Ku Qabtaan
  • Si Edeb Leh Qofka u Waydiiso inuu Wax kuu Sameeyo
  • Si Edeb Leh/ Qof U sheeg Ujeeddo
  • Dhis Jamac Asaasi Ah
  • Garo Si Loo Isticmaalo Falalka Aasaasiga Ah Ee Mustaqbalka Sida Will
  • Isticmaal Su'aasha Wax Lagu Qiyaaso How much?
  • Isticmaal I'd like to... Si Aad U Muujiso Ujeeddo
 • Aniga Waxaan U Baahanahay Caawinaad
  close

  Qeyb 1

  Aniga Waxaan U Baahanahay Caawinaad

  • Garo Adeegyada Deg-degga ee Dalka Maraykanka
  • Ka Hadal Dhibaato Caafimaad
  • Ogolow/Diid Qof Caawintooda
  • Weydii iyo Bixi Caawinaad
  • Weydii/U sheeg Dhibaatada U Qof Ku Jiro
  • Baro Joogtaynta Falka Xaadirka ee Dafiraadka Iyo Shakhsiga Saddaxaad
  • Baro Magac-u-yaalka Shakhsiyadeed Me
  • Dhis Shakhsi Saddaxaad oo Naxwe Ahaan Kali ah -s
  • Isticmaal Fal-damaca Can
  • Isticmaal Sifoyinka Very iyo Kind Of
 • Miyaad Shaqaale Qoreysaa?
  close

  Qeyb 1

  Miyaad Shaqaale Qoreysaa?

  • Ganacsatada Waydiiso Haddii Shaqaale ay Qorayaan
  • Garashada Wax Ka Badan Khuseeya Shaqaalaynta Dalka Maraykanka
  • Ka Jawaabidda Xayeesin Ku Qoran Wargeys ama Bogga Internetka
  • Sharaxaad Ka Bixinta Taariikhdaada Shaqo
  • Dhisidda Falalka Horu-kaca Ah Iyo Kuwa Xaadirka
  • Isticmaal Falal Caadi Ah Ee Lagu Sharraxo Dhacdo Waqti Horey Dhacey
  • Isticmaal You markii Lagu Tilmaamaayo 'Idinka'
  • Tabbabar ku Samey Ereyga There Are
 • Raadinta Baabuur Ama Guri
  close

  Qeyb 1

  Raadinta Baabuur Ama Guri

  • Gorgortan iibinta/kireysiga baabuur/guri
  • Weydii inaad tijaabiso badeeco ama adeeg
  • Weydii wax ku saabsan baabuurta/guryaha la heli karo
  • Weydii wax ku saabsan badeeco ama adeeg
  • Isticmaal ereyga any si aad u weydiiso in wax jiro
  • Isticmaal ereyoyinka Do you mind? iyo Let me
  • Isticmaal ereyoyinka either/or
  • Sheeg inaad rabtid inaad wax sameyso adigoo isticmaalayo to look to
  • Weydii wax ku saabsan tiro How much? iyo How many?
 • Waa Maxay Macnaha Ereygan?
  close

  Qeyb 1

  Waa Maxay Macnaha Ereygan?

  • Ka Codso Qofka Inuu Tartiibsado ama Mar Kale Ku Celiyo Wax
  • Micnay Waxa Alaabta Loo Isticmaalo
  • Qof Weydii Inuu Kugu Caawiyo Wax-qabad
  • Tilmaan Waxyaabaha Kugu Heeraaro
  • Weydii Macanaha /Magaca Waxyaabaha
  • Aqoonso Sida Loo Isticmaalo Layeele Tilmaan
  • Baro Hadlaaweyaasha iyo Hadlaaweyaasha Ujeeddo
  • Dhis Magac U Yaal Tilmaameed iyo Su'aalo Aan Toos Eheen
  • Isticmaal Fal-damaca Could
  • Isticmaal Magac-uyaal Wax Muujiya This iyo That