English for Polish speakers

Angielski Dla Polaków

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Get Started

Learn Through Conversations

Podstawy

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • Powitania, podziękowania i pożegnania
  close

  Podstawy

  Powitania, podziękowania i pożegnania

  • Krótka Rozmowa z Nieznajomym
  • Podziękowania
  • Powitania
  • Pożegnania
  • Czasownik to Be w Pytaniach i Zdaniach Twierdzących
  • Wprowadzenie do Czasownika to Have
  • Wprowadzenie do Przedimków
  • Wprowadzenie do Przymiotników
  • Wprowadzenie do Zaimków Osobowych
 • Nie mówię dobrze po angielsku
  close

  Podstawy

  Nie mówię dobrze po angielsku

  • Okaż zdziwienie i zainteresowanie rozmową
  • Wyjaśnij, że nie znasz języka angielskiego
  • Zapytaj / powiedz skąd pochodzisz
  • Zapytaj / powiedz, że mówisz w danym języku
  • Zwróć na siebie uwagę
  • Formułowanie pytań w czasie teraźniejszym prostym
  • Odpowiedzi przeczące w czasie teraźniejszym prostym
  • Pytania rozpoczynające się od Wh....
  • Wyrażenia rozpoczynające się od That's...
 • Miło mi cię poznać
  close

  Podstawy

  Miło mi cię poznać

  • Odpowiedz poznając nowe osoby
  • Przedstaw się i zapoznaj inne osoby
  • Przejdź do innego tematu rozmowy za pomocą So
  • Rozmawiaj o zawodzie, powiedz, że nie pracujesz w jakimś zawodzie
  • Zapytaj o imię i poznaj amerykańskie imiona
  • Ćwiczenie tworzenia pytań ze słowami pytającymi Wh-
  • Przedstawianie za pomocą wyrażenia This is...
  • Stosowanie przedimków a and an z nazwami zawodów
  • Wprowadzenie do zaimków dzierżawczych My , Your
  • Zaimki osobowe: He , She , You w bierniku
 • Zaczynam nową pracę w poniedziałek
  close

  Podstawy

  Zaczynam nową pracę w poniedziałek

  • Podaj datę, wymień dni tygodnia
  • Zapoznaj się z pojęciem czasu w USA
  • Zapytaj i powiedz która jest godzina
  • Dalsze ćwiczenia w czasie teraźniejszym prostym
  • Liczebniki oraz przyimki w kontekście daty i czasu
  • Szyk wyrazów i związek zgody w grupach rzeczownikowych
  • Zaimki osobowe w liczbie mnogiej w funkcji podmiotu: We i They
 • Gdzie jest supermarket?
  close

  Podstawy

  Gdzie jest supermarket?

  • Opisz swoje potrzeby
  • Zapytaj o drogę i udziel wskazówek
  • Zasięgnij pomocy w znalezienu miejsc i odczytaniu mapy
  • Znajdź określenia na istotne miejsca w mieście
  • Przedimek nieokreślony a i an
  • Wprowadzenie do trybu rozkazującego
  • Wyraz Then w wyrażaniu poleceń lub opisie zdarzeń
  • Some wraz z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi
  • There is i There are z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Chciałabym otworzyć konto bankowe
  close

  Podstawy

  Chciałabym otworzyć konto bankowe

  • Policz do 1000
  • Posłuż się amerykańską walutą
  • Uprzejmie zleć komuś wykonanie danej czynności
  • Wykonaj podstawowe transakcje bankowe
  • Wyraź lub zapytaj uprzejmie o czyjeś zamiary
  • Konstrukcja zdań z użyciem czasownika modalnego would
  • Poznaj czas przyszły prosty z użyciem will
  • Użyj pytajnika how much? w odniesieniu do Ilości
  • Więcej na temat rzeczowników w liczbie mnogiej i pojedynczej
 • Potrzebuję pomocy
  close

  Podstawy

  Potrzebuję pomocy

  • Opowiedz o problemach zdrowotnych
  • Przyjmij / odmów przyjęcia pomocy
  • Zaoferuj pomoc lub poproś o pomoc
  • Zapoznaj się ze słóżbami ratowniczymi w USA
  • Zapytaj w czym jest problem / opowiedz o swoich problemach
  • Czasownik modalny can
  • Formułowanie zdań i pytań w trzeciej osobie LP w czasie teraźniejszym prostym
  • Końcówka -s w czasownikach w trzeciej osobie LP w czasie teraźniejszym prostym
  • Zaimek osobowy me
  • Zastosowanie słów very i kind of
 • Czy oferujecie zatrudnienie?
  close

  Podstawy

  Czy oferujecie zatrudnienie?

  • Odpowiedz na ogłoszenie prasowe lub ze strony internetowej
  • Opisz swoje doświadczenie zawodowe
  • Zapoznaj się z poszukiwaniem pracy w Stanach Zjednoczonych
  • Zapytaj o wolne miejsca pracy w placówkach handlowych i usługowych
  • Ćwiczenia konstrukcji there are
  • Użycie you w drugiej osobie liczby mnogiej
  • Wprowadzenie do czasowników w czasie teraźniejszym ciągłym
  • Wprowadzenie do podstawowych czasowników w czasie przeszłym
 • Poszukiwanie mieszkania lub samochodu
  close

  Podstawy

  Poszukiwanie mieszkania lub samochodu

  • Negocjuj warunki wynajmu/zakupu pojazdu lub mieszkania
  • Wyraź zainteresowanie zakupem produktu lub mieszkania
  • Zapytaj o możliwość wypróbowania produktu lub usługi
  • Zapytaj o możliwość zakupu lub wynajmu pojazdu lub mieszkania
  • Zapytaj o szczegóły danego produktu lub usługi
  • Zapytaj o ilość za pomocą How much? oraz How many?
  • Zapytaj o istnienie czegoś, za pomocą słowa any
  • Zastosuj wyrażenia Do you mind? oraz Let me
  • Zastosuj wyrażenia to look to oraz to look for
  • Zastosuj wyrażenie either/or
 • Co znaczy to słowo?
  close

  Podstawy

  Co znaczy to słowo?

  • Opisz przedmioty wokół siebie
  • Poproś o mówienie wolniej lub o powtórzenie
  • Poproś o pomoc w wykonaniu zadania
  • Wytłumacz do czego służą rzeczy
  • Zapytaj o znaczenie/ nazwy przedmiotów
  • Bezokolicznik w formie podstawowej i bezokolicznik celu
  • Czasownik modalny Could
  • Wprowadzenie do strony biernej
  • Wprowadzenie do zdania podrzędnego oraz pytań zależnych
  • Zaimek wskazujący This i That