English for Haitian Creole speakers

Anglè pou Moun Ki Pale Lang Kreyòl Ayisyen

Learn the leading language of international conversation and begin your global adventure. As an official language in over 60 territories and widely spoken around the world, English is your ticket to international business, culture, and travel. The language has a rich history, with roots dating back to the 5th Century AD, and undergoing several dramatic transformations since then. Read some of the world’s most famed literature, philosophy, and modern media, or pen your own masterpiece to reach a global audience. Take your English to the Big Apple in the United States, the Harlech Castle in Wales, or the active volcanoes of New Zealand. Gain access to every corner of the globe when you master the sometimes tricky but always rewarding English language.

Get Started

Learn Through Conversations

Unit 1

Click a topic below to see the grammar goals and conversational goals for each chapter.

 • Sa K Ap Pase Jodi a
  close

  Unit 1

  Sa K Ap Pase Jodi a

  • Dekri Klas yo e/oswa Pèsonalite yo
  • Diskite Sijè Eskolè yo
  • Eksprime Ki Materyo Lekòl ou Bezwen
  • Pale Osijè Orè Lekòl la
  • Pratike Nimewo Òdinal yo
  • Revize Pwonon Sijè yo
  • Sèvi ak Fòm Vèb nan Vèb to Have
  • Sèvi ak Mo Kesyon pou Fòme Kesyon
  • Sèvi avèk Fòm Vèb to Be pou Dekri Moun ak Bagay
 • Mande yon koud men
  close

  Unit 1

  Mande yon koud men

  • Eksprime Difikilte oswa Di Ke Ou Bezwen Yon Koud Men
  • Konprann Enstriksyon, Demann oswa Delè
  • Pale sou Lè a
  • Fòmile Kesyon Defason Apwopriye
  • Revize Pwonon Sijè Ak Pwonon Dobjè Dirèk yo
  • Sèvi ak Enperatif
  • Vin Abitye Sèvi Ak Tan Pase e Ak Ekspresyon